Journal of

GEOsciences

  (Formerly Journal of the Czech Geological Society)

Original Paper

Jiří Sedlák, Ivan Gnojek, Stanislav Zabadal, Jan Farbisz, Stefan Cwojdzinski, Reiner Scheibe

Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)

Journal of Geosciences, volume 52 (2007), issue 3-4, 181 - 197

DOI: http://doi.org/10.3190/jgeosci.012


  Abstract References

Bachnacki S, Soćko A (1984) Interpretacja geofizyczno-geologiczna wyników badań grawimetricznych, magnetycznych, geoelektrycznych, sejsmicznych i satelitarnych dla obszaru Sudetów i bloku przedsudeckiego - cześć zachodnia. Unpublished manuscripts, Archives PBG, Wroclaw

Bielik M, Kloska K, Meurers B, Švancara J, Wybraniec S, CELEBRATION 2000 Potential Field Group (2006) Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region. Geol Carpath 57: 145-156

Blažek J, Zeman J /eds/ (1986, 1987) Structural geological map of the Czech Republic 1 : 200 000, sheets 02-Ústí nad Labem (1986), 03-Liberec (1987), 13-Hradec Králové (1987). Uranium Geol. Survey, Liberec and Czech Geol. Survey, Prague

Blížkovský M, Friáková O, Kadlec E, Mitrenga P, Novák M, Novotný A, Švancara J (1981) Odkrytá tíhová mapa Českého masivu. Unpublished manuscript, Geofond, Prague.

Borkowska M, Hameurt J, Vidal P (1980) Origin and age of Izera gneisses and Rumburk granites in Western Sudetes. Acta Geol Pol 30: 121-146

Chaloupský J, Červenka J, Jetel J, Králík F, Líbalová J, Píchová E, Pokorný J, Pošmourný K, Sekyra J, Shrbený O, Šalanský K, Šrámek J, Václ J (1989) Geologie Krkonoš a Jizerských hor. Academia, Prague, pp 1-288

Cwojdziński S, Mlynarski S, Dziewińska L, Jóźwiak W, Zientara P, Baziuk T (1995) GB-2A, pierwszy sejsmiczny profil glebokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Ślasku. Przegl Geol 43: 727-737

Cymerman Z (2004) Tectonic Map of the Sudetes and the Fore-Sudetic Block. Paňstwowy Institut Geologiczny, Warsaw

Čejchanová B, Racková H (1970) Fyzikální vlastnosti podloží české křídy. Unpublished manuscript, Geofond, Prague.

DEKORP Research Group (B) (1994) Crustal structure of the Saxothuringian Zone: Results of the deep seismic profile MVE-90 (East). Zeitschrift Geol Wiss 22: 647-771

DIAMO (1994) Přehledná geologická mapa podloží severočeské křídy 1:100 000, In: Rutšek J (ed.) Závěrečné zpracování prací uranového průzkumu v české křídové pánvi. Unpublished manuscript, Geofond, Prague

Dolanská M (1981, 1982, 1983, 1984) Zpráva o fyzikálních vlastnostech hornin v oblasti severočeské křídy, roční etapy 1980,1981,1982,1983. Unpublished manuscripts, Geofond, Prague

Ebert H (1935) Hornfelsbildung und Anatexis im Lausitzer Masiv. Z Dtsch Geol Ges 87: 129-147

GFÚ AV ČR (2005) SLICE, Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe. Final report of the Project VaV/630/3/02. Unpublished manuscript, Geophysical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp 1-214

Hammer J, Bröcker M., Kraus M (1997) Alter und geologische Signifikanz von Deformationszonen im östlichen Teil des Lausitzer Granitoidkompexes. Terra Nostra 97: 62-63

Hänig D, Bauer W (1993) Gravimetrische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000, Karte der Bouguer-Schwerestörung. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg

Herčík F, Herrmann Z, Valečka J (2003) Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin. Czech Geological Survey Prague, pp 1-91

Herzig J, Hrušková Z (1988) Odvozená strukturně-geologická mapa podloží křídy. Strukturně-tektonická mapa, Izohypsy báze křídy, 1 : 200 000, listy 03- Liberec a 13- Hradec Králové. In: Prognózní ocenění ČSSR na uran, strukturní patro Křída. Unpublished manuscript, Uranium Geological Survey (Uranový Průzkum), Liberec

Kachlík V (1997) Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů. Zpr geol Výzk v Roce 1996: 30-31

Kachlík V, Patočka F (1998) Cambrian/Ordovician intracontinental rifting and Devonian closure of the rifting generated basins in the Bohemian Massif realms. Acta Univ Carol, Geol 42: 433-441

Kasiński JR. (2000) Geological atlas of the Tertiary lignite-bearing association in the Polish part of the Zittau Basin. Ministerstwo Środowiska and Państowy Institut Geologiczny, Warsaw, pp 1-29

Klomínský J (ed) (2004) Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 03-143 Liberec. Czech Geological Survey, Prague

Kopecký L (1978) Neoidic taphrogenetic evolution and young alkaline volcanism of the Bohemian Massif. Sbor geol Věd, Geol 31: 91-107

Kozdrój W, Krentz O, Opletal M (eds) (2001) Geological map and Comments on the Geological map Lausitz, Jizera, Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warsaw

Królikowski C, Petecki Z (1995) Mapa Grawimetryczna Polski, anomalie Bouguera (2,67 Mg/m3, 1 : 75 000. In: Atlas Grawimetryczny Polski, Państwowy Institut Geologiczny, Warsaw

Kröner A, Hegner E, Hammer J, Haase G, Bielicki KH, Krauss M, Eidam J (1994) Geochronology and Nd-Sr systematics of Lusatian granitoids - significance for the evolution of the Variscan orogen in East- Central-Europe. Geol Rundsch 83: 357-376
http://doi.org/10.1007/BF01083223

Kröner A, Jaeckel P, Hegner E, Opletal M (2001) Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of Early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and Orlice-Sněžník Complex). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 90: 304-324
http://doi.org/10.1007/s005310000139

Mahel’ M (ed) (1973) Tectonic map of the Carpathian-Balkan mountain system and adjacent areas, 1 : 1 000 000, Bratislava

Malkovský M, Benešová Z, Čadek J, Holub V, Chaloupský J, Jetel J, Müller V, Mašín, J, Tásler R (1974) Geologie české křídové pánve a jejího podloží. Czech Geological Survey and Academia, Prague, pp 1-262

Oberc-Dziedzic T, Pin C, Kryza R (2005) Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 94: 354-368
http://doi.org/10.1007/s00531-005-0507-y

Ondra P, Hanák J (1983) Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu. Věst Ústř úst geol 58: 71- 77.

Ondra P, Hanák J (eds) (2004) Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu. Registr petrofyziky - etapa 2004. Unpublished manuscript, Geofond, Prague

Pešek J, Jaroš J, Malý L, Martínek K, Prouza V, Spudil J, Tásler R (2001) Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. Czech Geological Survey, Prague, pp 1-243

Píchová E, Červenka J (1986) Fyzikální vlastnosti hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického, krkonošsko-jizerského plutonu a podkrkonošské permokarbonské pánve. Unpublished manuscript, Geofond, Prague

Sedlák J, Mrlina J, Hanák J, Krejčí Z, Mrázová Š (2003) Gravimetrické mapování 1 : 25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika. Zpráva za roční výseč prací 2003. Unpublished manuscript, Geofyzika a.s., Brno

Sedlák J, Gnojek I, Zabadal S, Šrámek J, Mrázová Š, Krejčí Z (2006): Gravimetrické mapování 1 : 25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika - závěrečná zpráva. Unpublished manuscript, Ministry of Environment of the Czech Republic, Miligal Ltd., Brno

Suk M, Ďurica D, Obstová V, Staňková E (1991) Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR. Gabriel, Prague, pp 1-171

Šrámek J, Mrlina J, Sedlák J, Hanák J, Ondra P, Mrázová Š, Krejčí Z (2002) Gravimetrické mapování 1 : 25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika. Zpráva za roční výseč prací 2002. Unpublished manuscript, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Geofond, Prague

Švancara J (2004) Gravimetrická mapa České republiky. Čs čas fyz 54: 217-220

Winchester JA, Patočka F, Kachlík V, Melzer M, Nawakowski C, Crowley QG, Floyd PA (2003) Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constrains. Geol Carpath 54: 267-280

Żelaźniewicz A, Cwojdziński S, England RW, Zientara P (1997) Variscides in the Sudetes and the reworked Cadomian orogen: evidence from the GB-2A seismic reflection profiling in southwestern Poland. Geol Quart 41: 289-308

Žák J, Klomínský J (2007) Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber. J Volcanol Geotherm Res 164: 254-267
http://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2007.05.006

Žák J, Vyhnálek B, Kabele P (2006) Is there a relationship between magmatic fabrics and brittle fractures in plutons? A view based on structural analysis, anisotropy of magnetic susceptibility and thermo-mechanical modelling of the Tanvald pluton (Bohemian Massif). Phys Earth Planet Inter 157: 286-310
http://doi.org/10.1016/j.pepi.2006.05.001

Journal of Geosciences, Published by © Czech Geological Society, with support from the Czech Geological Survey.
Webdesign inspired by aTeo. Hosted at the server of the Institute of Petrology and Structural Geology, Charles University, Prague.
ISSN: 1803-1943 (online), 1802-6222 (print)
email: jgeosci(at)jgeosci.org
cover_rotated.gif, 15kB

SNIP (Scopus, 2022): 0.826

IF (WoS, 2022): 1.4

5 YEAR IF (WoS, 2022): 1.8

Policy: Open Access

ISSN: 1802-6222

E-ISSN: 1803-1943