Journal of

GEOsciences

  (Formerly Journal of the Czech Geological Society)

Original Paper

Jiří Sedlák, Ivan Gnojek, Reiner Scheibe, Stanislav Zabadal

Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif

Journal of Geosciences, volume 54 (2009), issue 4, 325 - 342

DOI: http://doi.org/10.3190/jgeosci.054


  Abstract References

Breiter K, Novák JK, Chlupáčová M (2001) Chemical evolution of volcanic rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné hory Mts., Czech Republic, Germany). Geolines 13: 17−22

Carl H (1987) Dichte, Suszeptibilität, Radioaktivität von Gesteinen des Messgebietes Mittelsachsen. Unpublished manuscript, VEB Geophysik Leipzig, pp 1-17

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geological map of the Czech Republic, 1: 500 000 Czech Geological Survey, Prague

Chlupáčová M, Čápová D, Gnojek I, Hanák J, Hladík V, Hrouda F, Hudečková E, Kašparec I, Kolejka V, Matěj F, Ondra P, Růžičková M, Sedlák J, Šrámek J, Yabadal S (2004) Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu. Registr petrofyziky - etapa 2004. Unpublished manuscript, Geofond, Prague, pp 62-80

Čejchanová B, Čuta J, Hrách S, Jelen M, Karous M, Mašín J, Racková H, Ruzha f (1971) Fyzikální vlastnosti podloží české křídy. Unpublished manuscript, Geofond, Prague, pp 1-165

DEKORP Research Group (B) (1994) Crustal structure of the Saxothuringian Zone: results of the deep seismic profile MVE-90 (East). Z geol Wiss 22: 647-771

Franke W (2000) The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evaluation. In: Franke W, Haak W, Oncken O, Tanner D (eds) Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt. Geological Society, London, Special Publications 179: 35−61
http://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.179.01.05

GFÚ AV ČR (2005) SLICE, Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe. Final report of the Project VaV/630/3/02. Unpublished manuscript, Geophysical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, pp 1-214

Hänig D, Bauer W (1993) Gravimetrische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000, Karte der Bouguer-Schwerestörung. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg

Hecht L, Vigneresse JL (1999) A multidisciplinary approach combining geochemical, gravity and structural data: implications for pluton emplacement and zonation. In: Castro A, Fernández C, Vigneresse JL (eds) Understanding Granites: Integrating New and Classical Techniques, Geological Society, London, Special Publications 168: 95-110
http://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.168.01.07

Hecht L, Vigneresse J L, Morteani G (1997) Constrains on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic): evidence from a gravity and geochemical study. Geol Rundsch 86, Suppl.: S93-S109

Hejtman B (1984) Petrologie vyvřelých hornin Českého masivu. Část 1. Intruzivní vyvřelé horniny z. a sz. Čech. Charles University, Prague, pp 1-185

Hoth K, Eilers H, Fritzsche H (1995) Geologische Übersichtkarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000 (ohne känozoische Sedimente). Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg

Kachlík V (2003) Geologický vývoj území České republiky. Ústav geologie a paleontologie, PřF UK a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), Prague, pp 1-64

Kopecký L Jr, Chlupáčová M, Klomínský J, Sokol A (1997) The Čistá-Jesenice Pluton in western Bohemia: geochemistry, geology, petrophysics and ore potential. Sbor geol Věd, Ložisk Geol Mineral 31: 97-125

Kopf M, Oelsner C (1963) Dichtebestimmungen an Gesteinen des Osterzgebirges - Ergebnisse der Gravimetermessungen im Osterzgebirge. Freiberg Forsch H C 144: 1-82.

Kozdrój W, Krentz O, Opletal M (eds) (2001) Geological map and Comments on the Geological map Lausitz, Jizera, Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warsaw

Kröner A, Willner A, Hegner E, Frischbutter A, Hofmann J, Bergner R (1995) Latest Precambrian (Cadomian) zircon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic. Geol Rundsch 84: 437-456
http://doi.org/10.1007/s005310050016

Mahel’ M (ed.) (1973) Tectonic map of the Carpathian-Balkan mountain system and adjacent areas, 1 : 1 000 000, Bratislava

Malkovský M, Benešová Z, Čadek J, Holub V, Chaloupský J, Jetel J, Müller V, Mašín, J, Tásler R (1974) Geologie České křídové pánve a jejího podloží. Czech Geol. Survey in Academia, Prague, pp 1-262

Mlčoch B (ed.) (2001) Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Unpublished manuscript, Czech Geological Survey, Prague, pp 1-121

Mlčoch B (2003) Character of the contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit. Geolines 16: 75

Novotný M, Skácelová Z, Mrlina J, Mlčoch B, Růžek B (2009) Depth-Recursive Tomography along the Eger Rift using the S01 profile refraction data: tested at the KTB super drilling hole, structural interpretation supported by magnetic, gravity and petrophysical data. Surv Geophys 30: 561-600
http://doi.org/10.1007/s10712-009-9068-0

Ondra P, Hanák J (1982) Hustotní charakteristika hlavních typů neovulkanitů v Čechách. Čas min geol 27: 61-72

Pälchen W, Walter H (eds) (2008) Geologie von Sachsen. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller) Stuttgart, pp 1-537

Russe Ch (1969) Zusammenstellung Petrophysikalischer Parameter Nordwestsachsen- Granulitgebirge. Unpublished manuscript, VEB Geophysik Leipzig, pp 1-47

Rutšek J (1994) Přehledná geologická mapa podloží severočeské křídy 1:100 000. In: DIAMO (ed): Závěrečné zpracování prací uranového průzkumu v České křídové pánvi. Unpublished manuscript, Geofond, Prague

Scheibe R, Bauer W (1996) Geomagnetische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000, Karte der ΔT-Anomalien, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg

Sedlák J, Gnojek I, Zabadal S, Farbisz J, Cwojdzinski S, Scheibe R (2007a) Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland). J Geosci 52: 181-197
http://doi.org/10.3190/jgeosci.012

Sedlák J, Gnojek I, Zabadal S (2007b) Zhodnocení anomálií gravitačního a magnetického pole v okolí vrtu PVGT Lt-1. Unpublished manuscript, Geomedia Ltd., Praha, Miligal Ltd., Brno, pp 1-13

Siebel W, Trzebski R, Stettner G, Hecht L, Casten U, Höhndorf A, Müller P (1997) Granitoid magmatism of the NW Bohemian Massif revealed: gravity data, composition, age relations and phase concept. Geol Rundsch 86, Supplement: S45-S63
http://doi.org/10.1007/PL00014665

Šalanský K, Gnojek I (2002) Geomagnetické anomálie v České republice. Czech Geological Survey Special Papers 14, pp 1-141

Šmejkal V (1968) Vrt Be-1. K-Ar analyza intruzivních těles z podloží permokarbonu. Unpublished manuscript, Geofond, Prague, pp 1-63

Švancara J, Hubatka F, Chlupáčová M (1997) Crustal-scale density balanced cross-section along 9HR seismic reflection profile. In: Vrána S, Štědrá V (eds) Geological Model of Western Bohemia Related to the KTB Borehole in Germany. Sbor geol Věd, Geol 47: pp 1-240

Trzebski R, Behr H J, Conrad W (1997) Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif. Geol Rundsch 86, Supplement: S64-S78
http://doi.org/10.1007/PL00014666

Wenzel T, Mertz DF, Oberhänsli R, Becker T, Renne PR (1997) Age, geodynamic setting and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meißen massif (northern Bohemian Massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian. Geol Rundsch 86: 556-570
http://doi.org/10.1007/s005310050163

Journal of Geosciences, Published by © Czech Geological Society, with support from the Czech Geological Survey.
Webdesign inspired by aTeo. Hosted at the server of the Institute of Petrology and Structural Geology, Charles University, Prague.
ISSN: 1803-1943 (online), 1802-6222 (print)
email: jgeosci(at)jgeosci.org
cover_rotated.gif, 15kB

SNIP (Scopus, 2022): 0.826

IF (WoS, 2022): 1.4

5 YEAR IF (WoS, 2022): 1.8

Policy: Open Access

ISSN: 1802-6222

E-ISSN: 1803-1943